×

Mesajlarınıza gün içerisinde dönüş sağlanacaktır

+ Halkla İlişkiler Bölümünün Kurumlara Sağladığı Avantajlar

Daha Sağlıklı İşletmeler...

Halkla İlişkiler Bölümünün Kurumlara Sağladığı Avantajlar

Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olabilmeleri için seslendikleri kitleler ile iç içe olmaları ve hedef kitleleri ile bir arada olmaları gerekir.


Halkla ilişkiler etkinliklerinin getirisi uzun süre gerektirdiğinden, kısa vadede bir sonuç beklemek yersiz olacaktır. Ne var ki zamana yayılarak yapılan halkla ilişkiler çalışmalarının bir amacı da kurum ya da kuruluşun uzun vadede kazandıracağı olumlu kimlik ve ardından gelecek karlılıktır. Çevreyle ya da hedef kitlelerle iyi bir iletişim kurmanın iki önemli ölçütü ise kesinlik ve tutarlılıktır.


İşletmelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler politika ve uygulamalarından başta ekonomik içerikli olmak üzere birçok beklentiler vardır. Toplumsal açıdan olaya bakıldığında ise halkla ilişkilerin amaçları şöyle özetlenebilir;


Halkı aydınlatmak.
Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak.
Halkla iş birliği sağlayarak hizmetlerin daha çabuk ve kolay görülmesini sağlamak.
Halkın; dilek, istek, tavsiye, telkin ve şikayetlerini dinlemek, aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yapmak.
Belirli bir alanda kendini ispat etmek isteyen her işletmenin bünyesinde halkla ilişkiler bölümü görmek ya da uzman elemanların görevlendirilmesi olasıdır. Artık işletmeler kamuoyunu olumlu yönde etkilemek, kalıcı izler bırakmak peşindedir. Toplumun beğeni ve desteğini kazanmış bir işletme bu sayede kendi markasını daha kalıcı hale getirir. Her geçen gün de bu düşünce ve inancı benimseyen işletmelerin sayısı giderek artmaktadır.   


Kamuoyunda belirli bir firma imajı yaratan işletme uzun dönemde kazançlı çıkar. Halk tarafından dürüst, güvenilir bir firma imajı ile tanınan ve anılan bir firmanın elde edeceği birkaç olumlu etkiden söz edilebilir. Firma ürettiği mal ve hizmetleri pazara kolayca sokabilir. Örneğin; kamuoyunda güvenilir bir kurum kimliği imajı vererek benimsenen bir işletmenin üreteceği her türlü mal ve hizmete ilgi ve güven kolaylıkla sağlanır. Üstelik firma, ürünlerinin fiyatını diğer firma ürünlerine göre daha yüksek tutsa bile pazar payını büyütebilir. Ayrıca kamuoyunda belirli bir üne sahip olan firmanın kredi kuruluşlarından daha kolaylıkla finansal destek sağlayacağı bir gerçektir. Firma zor günler yaşasa bile bankalar kredileriyle daha önce iyi ilişkiler kurmuş olan firmaya yardımcı olmaya çalışır.


Sonuç olarak, çevre ile ilişkilerini canlı tutan ve sorumluluk bilinci içinde hareket ederek gizlilikten uzak duran kurumlar, başarılı bir şekilde varlıklarını devam ettirirler. Diğer bir anlamda halkla ilişkilere önem veren kurum ve kuruluşlar, hedef kitlesi ile her konuda, etkin iletişim içinde daha başarılı sonuçlara ulaşırlar.

Biz Sizi Arayalım