×

Mesajlarınıza gün içerisinde dönüş sağlanacaktır

+ Kurumsal İletişimin Markalar İçin Önemi Nedir?

İmajınızı oluşturun, müşteri ilişkilerinizi geliştirin

Kurumsal İletişimin Markalar İçin Önemi Nedir?

Bir kurum veya kuruluşun tutarlılık, güvenilirlik ve ahlâki değerleri için tüm paydaşlarına aynı mesajı iletmesi gerekir. Bu şartların herhangi birinin eksik olması, tüm organizasyonun başarısız olmasına neden olabilir. Bu açıdan bakıldığında kurumsal iletişim; reklam, imaj ve kurum kültürünü oluşturma, medya ve müşteri ilişkilerini geliştirme, uluslararası iletişimle birlikte genel iletişim politikaları belirleme, kurum içi iletişim konularında gerekenleri yapma, halkla ilişkiler gibi işlevler nedeniyle var olan ve mevcut markanıza değer katan bir alandır.
Kurumsal iletişim programının hedefi kurumun çıkarlarını korumaya yönelik olmalıdır. Kurumsal iletişim planı hazırlanırken şu araştırmaların yapılması gerekmektedir:


•    Kurumun hedef gruplarını nasıl gördüğü,
•    Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu,
•    Kurumun hedef kitleler tarafından ne ölçüde farkına varıldığının,
•    Rakiplerin kurumu nasıl gördükleri ve yönetimin nasıl değerlendirildiği,
•    Kurumun faaliyetiyle ilgili olarak hangi özelliklere sahip olması gerektiği.
Kurumsal iletişim yönetimi, genellikle iletişim stratejisini, medya ilişkilerini, kriz iletişimini, iç iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluğu, yatırımcı ilişkilerini, devlet ilişkilerini ve bazen da pazarlama iletişimini yönetmektir. Alanlar adına da inceleyecek olursak;


İç iletişim: Çalışanları ile iletişimden,
Pazarlama iletişimi: Şirketin müşterilerle olan iletişimden,
Yatırımcı ilişkileri: Yatırımcılar ve finansal analistler ile iletişimden,
Hükümet ilişkileri: Genellikle devlet, hükümet, regülatörler ve diğer devlet temsilcileri ile ilişkileri geliştirmekten,
Halkla ilişkiler: Kamuoyu ve onların “temsilcileri” olan STK ile olan iletişimden sorumludur.
Bütün kuruluşlarda markanın değerini zedeleyen asıl önemli öğe iletişimin düzgün kurulamaması ve kurumsal iletişimin ilkelerinin belirlenmemiş olmasıdır. Kurumsallaşmanın önündeki en büyük engel iletişim eksikliği olarak tarif edilebilir. İletişim geliştirilmedikçe çalışanlar ve yöneticiler tarafından kurumsallaşma noktası da içselleştirilemeyecektir. 

Biz Sizi Arayalım